Đấu giá toàn bộ hàng hóa Inox các chủng loại trong kho tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng No&PTNT VN – Chi nhánh Bình Phú ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng No&PTNT VN – Chi nhánh Bình Phú, địa chỉ: 442-444-446 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Toàn bộ hàng hóa Inox các chủng loại trong kho tại địa chỉ Lô III-9B, đường số 12, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 27.001.773.193 đồng. Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/3/2018 đến 11 giờ 00 phút, ngày 02/4/2018.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 30/3/2018; ngày 02/4/2018 và ngày 03/4/2018. Số tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 04/4/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn – 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.