Đấu giá thiết bị máy móc tại TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá AUC miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi như sau: