Đấu giá Thanh lý xe ô tô

(BĐT) - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao thông báo bán thanh lý tài sản như sau:

I. Thông tin chung:

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao.

Địa chỉ: xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3884 927 - Fax: (0210) 3884 929.

Bán đấu giá xe Mitsubishi Pajero GLV6 (Được phê duyệt tại Quyết định số 360/QĐ-XMST ngày 01/12/2016 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao).

II. Nội dung thông báo bán đấu giá:

1. Tên hội đồng đấu giá:  Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao.

2. Tên công việc: Chào giá mua xe Mitsubishi Pajero GLV6.

3. Mô tả về tài sản:

- Xe ô tô BKS 19L-4338 (đã qua sử dụng).

- Loại xe: Mitsubishi Pajero GLV6, 07 chỗ ngồi, màu xám do Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao quản lý, đăng ký lần đầu và đưa vào sử dụng từ năm 2003.

- Số khung: RLA00V33V31000132.

- Số máy: 6G72QD8345.

- Lắp ráp tại Việt Nam.

- Tình trạng xe: Theo xem xét thực tế.

4. Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn).

5. Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức kinh tế có pháp nhân trên toàn quốc có nhu cầu.

6. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem xe:

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Phòng Xây dựng Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (Nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh).

- Hồ sơ đăng ký mua: Theo mẫu của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao bỏ trong phong bì dán kín, hồ sơ gửi đến sau thời gian tổ chức mở hồ sơ đấu giá được coi là không hợp lệ.

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký mua xe điền đầy đủ thông tin theo mẫu;

+ Giấy chứng minh nhân dân của người trực tiếp tham gia hoặc đại diện cho tổ chức kinh tế tham gia đấu giá (bản phô tô);

+ Giấy đăng ký kinh doanh nếu là tổ chức kinh tế tham gia đấu giá (bản phô tô công chứng);

+ Giấy giới thiệu người tham gia nếu là tổ chức kinh tế tham gia đấu giá (Bản chính).

- Tiền đặt cọc: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn), nộp bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao hoặc chuyển khoản trước thời gian tiến hành mở đấu giá.

+ Công ty sẽ hoàn lại tiền đặt cọc cho cá nhân hoặc tổ chức kinh tế không mua được xe thanh lý trong vòng 5 ngày kể từ ngày mở đấu giá;

+ Trường hợp trúng đấu giá nếu bỏ không mua xe thì Công ty sẽ không hoàn lại tiền đặt cọc;

+Trường hợp trúng đấu giá thì số tiền đặt cọc sẽ trừ vào giá trị mua xe.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Duy Nam – Tổ Chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao (SĐT: 0915.025.084).

- Thời gian xem xe: Từ ngày 08/12/2016 đến trước 10h00’ ngày 15/12/2016 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày mở đấu giá.

- Thời gian bàn giao tài sản: Ngay sau khi bên mua thanh toán đầy đủ tiền.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức mở hồ sơ bán đấu giá:

- Thời gian: 10h00’, ngày 15/12/2016.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Thao.