Đấu giá thanh lý máy móc thiết bị

(BĐT) - Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo thanh lý tài sản như sau:

Tài sản: Máy ép phun nhựa đã qua sử dụng theo phương thức chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 30, ngày 18/11/2016  đến trước 15 giờ 00, ngày 25/ 11/2016 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần kể cả thứ 7).

- Thời gian xem hàng: Từ 08 giờ 30, ngày 21/ 11 /2016 đến trước 16 giờ 00, ngày 24/11/2016 (trong giờ hành chính).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ chào giá: Chậm nhất 15giờ 00, ngày 25/11/2016.

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ chào giá: Phòng Tài vụ – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội, địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

- Phương thức chào giá: Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ chào giá.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời chào giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Bảo đảm cho việc chào giá: Tổ chức, cá nhân tham gia chào giá phải nộp một khoản bảo đảm tham gia chào giá bằng tiền mặt là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn) và đây được xem như một phần của hồ sơ chào giá.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tài vụ – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

Địa chỉ: Tổ 19, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Điện thoại: 38756888 - Fax: 38756884.