Đấu giá tàu khách vỏ gỗ tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau: