Đấu giá Tàu khách cao tốc Lý Sơn tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản do Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau: