Đấu giá Tàu chở hàng container

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam thông báo chào bán tàu biển theo thông tin dưới đây:
Đấu giá Tàu chở hàng container

Tài sản: Tàu chở hàng container 1.730 Teu B170V21- New Vision (Tàu V21) và Tàu chở hàng container 1.730 Teu B170V22-Vinashin Express 01 (Tàu V22) với các thông số kỹ thuật cụ thể được cung cấp tại Công ty.

Hình thức bán tàu: Chào giá cạnh tranh theo thông lệ Quốc tế. Chấp thuận bán lẻ từng tàu.

Bên mua gửi Thư chào giá mua tàu bằng phong bì kín, có niêm phong hoặc thư điện tử (e-mail) theo tệp đính kèm định dạng “pdf” hoặc “jpg” (ảnh chụp) có màu đến VNA theo địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ nhận thư: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam - Phòng 468, Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Địa chỉ nhận email: nghiepvu@vietnamauction.vn.

Thời gian xem tàu: Từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 13/12/12016.

Điều kiện bàn giao: Hoàn toàn theo phương thức “nguyên trạng tại chỗ”, không được kèm theo bất kỳ điều kiện và yêu cầu nào làm giảm giá chào mua tàu.

Giá: yêu cầu chào giá tốt nhất, một lần; phải nêu rõ trong Thư chào giá: giá chào mua là giá thực (NET); toàn bộ thuế VAT (10%), Phí, Lệ phí theo qui định hiện hành của Nhà nước do Bên mua trả.

Thời hạn chào giá: một lần tốt nhất, chậm nhất vào 14h00’, ngày 15/12/2016.

Giá chào và các điều kiện liên quan của Bên mua phụ thuộc vào sự phê duyệt của Ban lãnh đạo của Bên bán bao gồm cả năng lực của Bên mua/Người môi giới trong vòng 03 (ba) ngày làm việc.

Bên mua gửi chào giá bằng tệp đính kèm được khóa bằng mật khẩu qua email trước 13h45’ ngày 15/12/2016, sau đó gửi mật khẩu cho chúng tôi sau 14h00’ và trước 14h15’ ngày 15/12/2016 để mở chào giá.

Tất cả các thông tin đã cung cấp chỉ để cho Quý Công ty tham khảo và giá chào mua tàu không bị ảnh hưởng bởi những thông tin này. Đề nghị Quý Công ty liên hệ với chúng tôi để tham khảo hồ sơ, lên tàu kiểm tra lại tất cả các thông tin, chi tiết về tàu đã cung cấp.

Liên hệ: Ông Ngô Khắc Lễ.

Điện thoại: 04.85856595 – 0977.744868.

Email: nghiepvu@vietnamauction.vn.