Đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt kiểm lâm huyện Krông Bông, Đăk Lăk ủy quyền như sau: