Đấu giá tài sản vật tư thiết bị thanh lý

Công ty CP bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

 

Tài sản: Vật tư thiết bị thanh lý

Giá khởi điểm: 90.200.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế GTGT.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: từ ngày 11/03/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 15/03/2016. Thời gian xem tài sản: từ ngày 15/03/2016 đến ngày 16/03/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: từ ngày 11/03/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/03/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá ngày 18/03/2016. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn (tầng 1, khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 22 455 120. Website: taisandaugia.com.vn.