Đấu giá tài sản Vật tư thiết bị điện hư hỏng

Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

- Tài sản: Vật tư thiết bị điện hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng của Công ty Lưới điện Cao thế TP. HCM.

- Giá khởi điểm: 1.800.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT 10%).

- Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: từ ngày 25/07/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 29/07/2016. Thời gian xem tài sản: 09 giờ 00 phút ngày 01/08/2016 và ngày 02/08/2016. Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: từ ngày 25/07/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 03/08/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá ngày 04/08/2016. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn (Tầng 1, Khu B, số 111 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 22 455 120. Westie: taisandaugia.com.vn.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.