Đấu giá tài sản vật tư thanh lý

Công ty Cổ phần Đấu giá Kinh Bắc tổ chức bán đấu giá vật tư tài sản thanh lý.

* Giá khởi điểm: 547.498.387 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT). Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi bẩy triệu bốn trăm chín mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bẩy đồng.

* Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ: Từ ngày 27/10/2016 đến hết ngày 04/11/2016, tham khảo hồ sơ tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc (trong giờ hành chính).     

* Địa điểm, thời hạn đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: Ngày 01/11/2016 tại VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Địa chỉ: Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh  (trong giờ hành chính).

* Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 30 phút, ngày 07/11/2016.

* Địa điểm bán đấu giá: Hội trường  VPĐD Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty CP Đấu giá Kinh Bắc. Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 02413.600.195.