Đấu giá tài sản trên diện tích đất thuê nhà nước tại Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Nghĩa Phát thông báo bán đấu giá tài sản như sau: