Đấu giá tài sản Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

- Địa chỉ: Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại động cơ, máy nông nghiệp; sản xuất các loại linh kiện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; chế tạo và lắp ráp ô tô - xe máy; vận chuyển hàng hóa,…

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 13.288.000.000.000 đồng (Mười ba nghìn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 14.290 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 167.074.900 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 167.074.900 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 01/08/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 22/08/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/08/2016 đến ngày 08/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 06/09/2016