Đấu giá tài sản thanh lý tại Nghệ An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản thanh lý bao gồm: Nhà cửa, xe ô tô:

a) Nhà văn hóa cấp 4, diện tích 130m2

b) Nhà làm việc 2 tầng, diện tích 260m2

c) Nhà hội trường cấp 4, diện tích 120m2

d) Xe ô tô Trường hải, Biển kiểm soát: 37A-1680, sản xuất năm 2008.

e) Xe ô tô con KIA SPECTRA 5 chỗ , biển kiểm soát 37A-1296, sản xuất năm 2003

Giá khởi điểm: 690.736.000 đồng (Sáu trăm chín mươi triệu, bảy trăm ba sáu ngàn đồng)

, trong đó: Thuế, lệ phí và chi phí liên quan do bên mua đảm nhiệm.

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản nói trên cần phải:

+) Làm thủ tục đăng ký theo mẫu của Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An

+) Nộp một khoản phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng) - Số tiền này không hoàn lại.

+) Nộp tiền đặt trước là: 103.000.000 đồng ( Một trăm linh ba triệu đồng chẵn)

- Thời gian xem tài sản ngày 26,27 /04/2017 tại Tổng đội thanh niên xung phong 1 Nghệ An . Địa chỉ: Xã Long Sơn, huyện Anh Sơn,tỉnh Nghệ An ( giờ hành chính)

- Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ tài sản vào các ngày 28/04/2017 và ngày 02/05 /2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. (Trong giờ hành chính

- Thời gian đăng ký, nộp tiền đặt trước tài sản đến 17 giờ ngày 05/05/2017.

- Bán đấu giá tài sản số vào lúc 08 giờ ngày 08/05/2017 tại Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An, số 02 Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, điện thoại: 0383.835.343, 0912.022.779 ( Anh Hậu)