Đấu giá tài sản tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Lô 2

Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tên tài sản: Tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 5/2016 - Lô 2 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH gồm 189 MBT (công suất 27.799kVA) và 2.850 điện kế.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 2.438.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y các loại giấy tờ sau:

(i) Giấy chứng nhận ĐKKD;

(ii) Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH);

(iii) Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: từ ngày 05/08/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/08/2016.

Tiền đặt trước gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 12/08/2016: Lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 05/08/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/08/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 19/08/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng CN Công ty CP Đấu giá Việt Nam (108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM). ĐT: 08 3517 4055.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.