Đấu giá tài sản tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Lô 1

Công ty CP Bán đấu giá Tài sản Việt Pháp thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tài sản: Các tài sản hư hỏng kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 5/2016 – Lô 1 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH – Lô máy biến thế, điện kế điện tử.

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 2.422.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 02 bộ sao y các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại (CTNH); Giấy phép vận chuyển CTNH của khách hàng hoặc của đơn vị liên kết với khách hàng.

Việc vận chuyển tài sản có thành phần chứa CTNH từ Kho chứa tài sản bán đấu giá đến cơ sở lưu giữ, xử lý của khách hàng phải đảm bảo theo đúng qui định pháp luật về môi trường.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế, xử lý chất thải và lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 05/08/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 17/08/2016.

Tiền đặt trước gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày: 12/08/2016.

- Lúc 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, địa chỉ A7/II – A12/II, A18/II – A23/II Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM, xem tài sản: Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 05/08/2016 đến 11 giờ 00 phút ngày 17/08/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 18/08/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá  Tài sản Việt Pháp (Lầu 7, số 728-730 Võ văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh). ĐT: 08 38382507.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.