Đấu giá tài sản Quần áo nam nữ, trẻ em

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà Nước do vi phạm hành chính là Quần áo nam nữ, trẻ em các loại bao gồm 11 danh mục hàng hóa (có danh sách cụ thể).

- Tổng giá khởi điểm: 38.570.000 đồng (Ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng),

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký đấu giá đến hết 10h00ˊngày 13/02/2017; nộp tiền đặt trước trong ngày 13/02/2017, trước 16h00ʹ,

-  Thời gian xem tài sản: Từ 14h00ˊ- 15h00ˊngày 10/02/2017,

-  Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng),

- Số tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng),

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 08h00ˊngày 14/02/2017,

-  Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Số điện thoại: 0351.3845.968