Đấu giá tài sản phát mại của bà Vũ Thị Thương tại Hải Dương

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu gía tài sản do Ngân hàng TMCP Sài gòn – Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:

 

Tên, địa chỉ Tổ chức đấu giá

Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

Thời gian, địa điểm đấu giá

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá

Giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1

2

3

4

5

6

Công ty Cổ phần Đấu giá Sao Khuê.

Địa chỉ: Số 451 Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương.

Ngân hàng TMCP Sài gòn – Chi nhánh Hải Dương.

Địa chỉ: Số 119 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương.

08 giờ 00, ngày 19/7/2018 tại Trụ sở Công ty.

Tài sản phát mại của bà Vũ Thị Thương tại thôn Hội Xuyên, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

- Giá khởi điểm: 801.879.823 đồng.

- Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng.

- Bán hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 18/6/2018 đến 16 giờ 00, ngày 11/7/2018 tại Trụ sở Công ty.

- Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định.