Đấu giá tài sản ô tô Toyota Camry, Toyota-Hiace, KIA Carnival

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư thông báo bán đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá:

Xe ô tô Toyota Camry 2.4G, BKS 52X-0597: giá khởi điểm 352 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi hai triệu đồng).

Xe ô tô Toyota-Hiace, BKS 16H-7219: giá khởi điểm 171 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi một triệu đồng).

 Xe ô tô KIA Carnival, BKS 52Z-1069: giá khởi điểm 232 triệu đồng đã bao gồm thuế GTGT (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi hai triệu đồng).

Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày 03/03/2016 đến 16h00 ngày 08/03/2016;

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 03/03/2016 đến 16h00 ngày 08/03/2016;

Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 08/03/2016;

Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 14h30 ngày 11/03/2016 tại Hội trường tầng 5, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP, địa chỉ: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - Tp HCM.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá xin liên hệ:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

Địa chỉ: số 194 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - Tp HCM.

Điện thoại: 08 3930 3633 hoặc liên hệ Anh Duy: 0906 690 666.