Đấu giá tài sản máy móc, vật tư thiết bị thanh lý

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá tài sản Máy móc, vật tư thiết bị thanh lý

Tài sản: Máy móc, vật tư thiết bị thanh lý.

Giá khởi điểm (giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%):

+ Lô 1: 3.552.238.134 đồng;

+ Lô 2: 1.761.443.733 đồng.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ: Từ ngày 04/07/2016 đến 11 giờ 00 ngày 08/07/2016. Thời gian xem tài sản: Ngày 07/07/2016 và ngày 08/07/2016. Thời gian đăng ký mua tài sản: Từ ngày 04/07/2016 đến 11 giờ 00 ngày 11/07/2016. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 12/07/2016. Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn – Tầng 1, Khu B, 111 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM. ĐT: 08. 22455120. Website: taisandaugia.com.vn.