Đấu giá tài sản Máy móc, thiết bị nuôi cấy mô

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

- Tài sản bán đấu giá: Máy móc, thiết bị nuôi cấy mô đã qua sử dụng, cụ thể như sau:

- Máy cấy mô; 01 cái; vật liệu: Phía dưới kính dày 10 mm; phía trên mica trắng; kích thước: Cao 0,98 m, rộng 0,8 m, dài 0,42 m.

- Nồi hấp: 01 cái, vỏ Inox; kích thước: cao 0,71 m, đường kính 0,67 m.

- Hộp điện: 01 cái; kích thước: cao 0,5 m, rộng 0,4 m

(Chi tiết theo biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 18/01/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tuy Phước; Chứng thư Thẩm định giá số: 77/2016/CT-CIVS-BĐ ngày 24/02/2016 của Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung- Chi nhánh Bình Định).

- Giá khởi điểm của tài sản: 50.642.579 đồng (Năm mươi triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm bảy mươi chín đồng) theo Quyết định số 19/QĐ-CCTHADS ngày 02/02/2017 của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phước về việc giảm giá tài sản (lần thứ 8).

- Thời hạn đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 22/02/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.

- Thời gian bán đấu giá: 08 giờ 00’ ngày 24/02/2017.

- Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định.

- Người có tài sản bán đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phước.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm DV bán đấu giá tài sản Bình Định.

Tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước: 5.000.000 đồng và phí tham gia đấu giá 150.000 đồng; người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bán đấu giá thành.

Người có tài sản bán đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày người mua được tài sản bán đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Định – 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 056. 3822216; 3814641