Đấu giá tài sản máy móc thiết bị gia công

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá lô thiết bị máy móc gia công

Máy móc, thiết bị gia công: Máy nén khí Puma - 3 đầu bơm, Máy nén khí Puma – 4 đầu bơm, Máy nén khí Puma – 2 đầu bơm... và Dây chuyền sơn tĩnh điện 65m)

Giá khởi điểm: 441.636.478 đồng (đã bao gồm 10% thuế GTGT). Xem tài sản: Liên hệ anh Nhật, SĐT: 39.292.146 và 0936.716.389 để được hướng dẫn đi xem tài sản. 

Hạn chót đăng ký: 11 giờ 00 ngày 25/01/2016. Bán đấu giá: ngày 05/02/2016.