Đấu giá tài sản Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất cửa sổ gỗ.

2. Giá khởi điểm: 2.810.600.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm mười triệu, sáu trăm nghìn đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 22/4/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Ngày 26/4/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 29/4/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 05/5/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia – Địa chỉ: tầng 7 Tòa nhà Nam Hải - Khu đô thị Vĩnh Hoàng - Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.