Đấu giá tài sản Lô xe ô tô buýt 12 chiếc tại Kiên Giang

(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thái Anh thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Kiên Giang ủy quyền bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá tài sản Lô xe ô tô buýt 12 chiếc tại Kiên Giang

1. Lô xe ô tô buýt 12 chiếc có biển kiểm soát như sau: 68H- 3460; 68H- 3552; 68H- 3678; 68H- 3475; 68H- 3520; 68H- 3480; 68H- 3476; 68H- 3766; 68H- 3465; 68H- 3675; 68H- 3470; 68H- 4522 tất cả đều nhãn hiệu Transinco, do Việt Nam sản xuất năm 2002, 2003 và 2004.

2. Giá khởi điểm: 344.400.000 đồng (tài sản bán đấu giá theo hiện trạng và có xuất hóa đơn thanh lý cho khách hàng trúng đấu giá).

3. Tiền đặt trước (10%): 34.400.000 đồng/đơn đăng ký khi nộp đơn.

4. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/đơn đăng ký.

5. Thời gian tham khảo hồ sơ và nhận đơn: Đến 17 giờ, ngày 01/03/2017 tại Điểm đấu giá – Lô E2-30 đường 11D, Khu Ecohome, phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28/02/2017 (giờ hành chính) tại Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Kiên Giang.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 03/03/2017 tại Lô E2-30 đường 11D, Khu Ecohome, phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0918.799.479.