Đấu giá tài sản Lô sắt phế liệu, dây đồng phế liệu, xe máy phế liệu

Thông báo bán đấu giá tài sản Lô sắt phế liệu, dây đồng phế liệu, xe máy phế liệu

Ghi chú: Đối với xe máy phế liệu, đề nghị người trúng đấu giá tháo rời cắt khung sườn, đục số máy, số khung, chi phí trên do người trúng đấu giá chịu.

Xem tài sản: từ 08h00 đến 11h00 ngày 28/7/2016. Liên hệ: Phòng TCKH quận Thủ Đức.

Giá khởi điểm: 300.715.000 đồng

Hạn chót đăng ký: 11 giờ 00 ngày 01/8/2016. Bán đấu giá: ngày 05/8/2016.