Đấu giá tài sản lô ngũ kim các loại

Thông báo bán đấu giá lô ngũ kim các loại do Đội Quản lý thị trường số 7 chuyển giao

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: 16:00 18/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14:00 19/01/2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 468 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, TP Huế.

1.TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:

TT Tên tài sản Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá(đồng) Thành tiền
(đồng)
1 Khóa cửa Do nước ngoài sản xuất Cái 50 14 700
2 Lưỡi cưa HB Cái 80 3.5 280
3 Lưỡi cưa Tong Hai Cái 26 4.2 109
4 Đầu khò hơi Cái 35 7 245
5 Kéo thường Cái 45 5000 225
6 Kéo cắt kim loại Cái 6 17 105
7 Tuốc lơ vít thường Cái 482 8 3.856.000
8 Tuốc lơ vít HS6036A Hộp 12 10 120
9 Tuốc lơ vít 6 x 190 Cái 50 3.5 175
10 Tuốc lơ vít 2998 Cái 50 3.5 175
11 Tuốc lơ vít 205 Cái 43 3.5 150.5
12 Tuốc lơ vít 8811 Cái 79 3.5 276.5
13 Tuốc lơ vít 8813 Cái 36 3.5 126
14 Tuốc lơ vít loại nhỏ Cái 618 3.5 2.163.000
15 Tuốc lơ vít Crorrmau Cái 72 8 576
16 Mũi khoan Cái 100 5.5 550
17 Kìm nhỏ Cái 30 10 300
18 Kìm điện Cái 72 14 1.008.000
19 Mỏ lết Cái 30 21 630
20 Lục giác Bộ 5 8 40
Tổng cộng 11.810.000 

2. GIÁ KHỞI ĐIỂM: 11.810.000 ĐỒNG. 

3. Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng.                                                              

4. Phí tham gia đấu giá: 50.000 đồng.                                              

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Xem trong giờ hành chính các ngày 14 và 15/01/2016 tại Đội Quản lý thị trường số 7. 

6. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Đến hết 16 giờ 00 ngày 18/01/2016 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: 14 GIỜ 00 NGÀY 19/01/2016 TẠI HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.