Đấu giá tài sản lô hàng vật tư sắt thép

Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam – Địa chỉ: Tòa nhà Vân Nam, số 26, đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) – Thông báo:
Đấu giá tài sản lô hàng vật tư sắt thép

Tài sản bán đấu giá: Gồm 13 lô hàng vật tư sắt thép, ống, vật tư ngành máy, ngành điện, dầu mỡ sơn các loại (Tài sản bán theo từng lô, chi tiết theo hồ sơ mời đấu giá).

Tổng giá khởi điểm: 150.737.319.680 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ, bảy trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm mười chín nghìn sáu trăm tám mươi đồng). Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Xem tài sản: 21/9/2016 đến ngày 22/9/2016 tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long – Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tham khảo và bán hồ sơ:  Từ 08h00’ đến 16h00’, ngày 19/9/2016 đến 21/9/2016 tại VPĐD Công ty.

Đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ: Từ 8h00’ đến 16h00’ ngày 22/9/2016 đến 26/9/2016 tại VPĐD Công ty.

Tổ chức cuộc bán đấu giá: 14h00’ ngày 27/9/2016 tại Văn phòng Đại diện của Công ty. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Nam tại Hà Nội - Số 214, ô HH3, lô CC6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 04.8585.6595.

Thời gian làm việc của Công ty trong giờ hành chính.