Đấu giá tài sản Lô gỗ tịch thu sung công quỹ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện IaH’Drai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU:

I. Tài sản bán đấu giá: Lô gỗ tịch thu sung công quỹ theo yêu cầu bán đấu giá của Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an huyện IaH’Drai gồm: 68,04m3 gỗ tròn (các nhóm II, II, IV,VI) và 59,092m3 gỗ xẻ (các nhóm II, III, V). Giá khởi điểm là: 524.500.000 đồng. Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ. Tiền đặt trước: 78.000.000 đồng.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến ngày 02/6/2016.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: đến 15 giờ 00, ngày 02/6/2016.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 30, ngày 03/6/2016.

II. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum. Địa chỉ: 198C đường U rê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại liên hệ: 0919 140 256 – 0968 851 892.