Đấu giá tài sản Lô điện thoại di động các loại

Thông báo bán đấu giá Lô điện thoại di động các loại 18 cái Iphone đã qua sử dụng 

Giá khởi điểm: 71.443.000

Thời hạn xem tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá: đến 16 giờ 00 ngày 06/01/2016.

Thời hạn bỏ Phiếu ghi giá đấu giá vào thùng: Đến 10 giờ 00 ngày 07/01/2016

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 30 ngày 07/01/2016 

Ghi chú:  Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Số 16 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; http://daugia.danang.gov.vn - Điện thoại: (0511) 3889627./.