Đấu giá tài sản hư hỏng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - Lô 2

Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tài sản: Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 02/2016 - Lô 2 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (gồm cáp điện, TU, TI, điện kế, VTTB khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 2 (60 danh mục): 3.042.000.000 đồng (Ba tỷ, không trăm bốn mươi hai triệu đồng);

- HM 4 (17 danh mục): 2.819.000.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm mười chín triệu đồng);

- HM 6 (181 danh mục): 3.693.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y Giấy chứng nhận ĐKKD. 

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 01/7/2016.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 01/07/2016; Lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 23/06/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/07/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 06/07/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng CN Công ty CP Đấu giá Việt Nam (108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM). ĐT: 08 3517 4055. 

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.