Đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO thông báo tiến hành bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

1. Tài sản bán đấu giá: Là nguyên trạng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và giá trị tiềm năng phát triển khu đất tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau: Ao nuôi cá, hệ thống cột trạm ao, đường nội bộ ao, hàng rào lưới B40 ao cá, các nhà kho số 1, 2 ao cá Lai Vung, Nhà ở số 1, 2, 3 - Ao cá Lai Vung, trạm bơm số 1, 2, 2A và máy bơm – Ao cá Lai Vung, Hệ thống điện 3 pha – Ao cá Lai Vung.

2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 3.997.000.000 Đồng Việt Nam. (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu đồng Việt Nam). Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT); chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản do người mua được tài sản chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Thời gian tìm hiểu thông tin, mua hồ sơ đấu giá và đăng ký xem tài sản: Từ ngày 20/02/2017 đến hết ngày 22/02/2017 (trong giờ hành chính).

4. Tổ chức xem tài sản: Ngày 23/02/2017 đến hết ngày 26/02/2017 (trong giờ hành chính).

5. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá: ngày 27/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO, địa chỉ: 59A đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7. Nộp tiền đặt trước: 10/3/2017 (trong giờ hành chính).

8. Tổ chức bán đấu giá: 14h00 phút ngày 14/3/2017 tại Chi nhánh Chế biến & Xuất khẩu Lương thực Đồng Tháp, tại tổ 58 ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Kính mời các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty tham gia đấu giá tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ tại:

     Công ty TNHH Định giá Đấu giá CIMEICO, địa chỉ: 59A đường Bờ Sông, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.