Đấu giá tài sản dự án Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá tài sản dự án Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh ủy quyền.

Tài sản: Toàn bộ tài sản cố định, thiết bị sản xuất và quản lý.

Giá khởi điểm: 32.033.000.000 đồng.

Thời gian xem tài sản, thu tiền đặt trước và đơn tham gia đấu giá từ ngày thông báo đến 16 giờ 00, ngày 10/11/2016 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm xem tài sản: Nhà máy gạch Tuynel Phúc Đồng, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 11/11/2016, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 166, Đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh. Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 (gặp A Long) - Website: http://daugia.hatinh.gov.vn.