Đấu giá tài sản của Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

Tên tài sản: Tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng đợt 07, 08/2016 - Lô 1 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (cáp điện và các loại vật tư khác).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):

- HM 1 Đ7 (95 danh mục): 3.016.000.000 đồng (Ba tỷ, không trăm mười sáu triệu đồng);

- HM 3 Đ7 (39 danh mục): 3.196.000.000 đồng (Ba tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu đồng);

- HM 1 Đ8 (02 danh mục): 2.790.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y Giấy chứng nhận ĐKKD.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản, nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 02/11/2016 đến 11 giờ 00 phút, ngày 09/11/2016.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + Phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 08/11/2016:

- Lúc 08 giờ 10 phút đến 08 giờ 30 phút, khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 08 giờ 35 phút đến 09 giờ 30 phút.

- Lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút, khách hàng tập trung tại Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 13 giờ 50 phút đến 14 giờ 30 phút.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 10/11/2016 (thứ Năm).

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá tài sản Việt Pháp (Lầu 7, số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM).

ĐT: 08 3838 2507.