Đấu giá tài sản của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lâm Đồng

Tài sản: Công trình xây dựng, dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và tài sản thế chấp khác tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (tài sản thế chấp của công ty Cổ phần Cà phê Thái Hoà Lâm Đồng), cụ thể:

1. Công trình xây dựng trên đất thuê trả tiền hàng năm (đất sản xuất kinh doanh) gồm:

- Diện tích 8849,5m2 thuộc thửa đất số 2583, tờ bản đồ số 24. Thời hạn sử dụng đất đến 11/10/2049; Diện tích 18.849m2 thuộc thửa đất số 2580, tờ bản đồ số 24 và diện tích 71.099m2 thuộc thửa đất số 2596, tờ bản đồ số 24. Thời hạn sử dụng đến 10/02/2054.

2. Hệ thống dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị.

3. Tài sản thế chấp khác (vay TDXK).

Tổng giá khởi điểm: 101.029.209.479 đồng (Một trăm lẻ một tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, bốn trăm bảy mươi chín đồng).

Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00’, ngày 05/12/2016 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian trưng bày tài sản, tham khảo hồ sơ, đăng ký mua và nộp tiền đặt trước: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00’, ngày 02/12/2016 tại Trung tâm.

Để  biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, Tp. Đà Lạt. Điện thoại: 0633.820282. Website: www.daugialamdong.vn.