Đấu giá Tài sản cố định thiết bị thanh lý của Công ty Điện lực Kiên Giang

(BĐT) - Công ty Điện lực Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản cố định thanh lý

* Tài sản có Quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Kiên Giang:

1/ Lô 1: Tài sản cố định thanh lý (Gồm 15 tài sản).

* Giá khởi điểm: 2.220.900.000 đ (Hai tỷ, hai trăm hai mươi triệu, chín trăm ngàn đồng). Đã bao gồm 10% thuế GTGT.

2/ Lô 2: Tài sản cố định thanh lý (Gồm 27 tài sản).

* Giá khởi điểm: 377.190.000 đ (Ba trăm bẩy mươi bẩy triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng). Đã bao gồm 10% thuế GTGT.

 (Chi tiết tài sản có Bảng kê chi tiết kèm theo)

* yêu cầu: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại (Địa bàn hoạt động cả nước hoặc toàn vùng Tây Nam bộ) theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (Khi đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị phải đem theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại bản chính và nộp lại bản photo có chứng thực để lưu hồ sơ. Khi đăng ký và đấu giá đơn vị phải có giấy ủy quyền cho người tham dự).

Thời gian xem tài sản: Xem ngày 17, 18 tháng 11 năm 2016 (Buổi sáng từ 8 giờ 00  đến 10 giờ 00 và buổi chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 tại các kho Trạm TBA trung gian Vĩnh Thuận, TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; Nhà máy phát điện Phú Quốc, ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; tại kho 677B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Kho 68 Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá:

Lô 1: 220.000.000đ (Hai trăm, hai mươi triệu đồng);

Lô 2: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng).

Phí tham gia đấu giá:

Lô1: 500.000 đ/01 bộ hồ sơ;

Lô2: 200.000 đ/01 bộ hồ sơ.

Thời gian đăng ký đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2016.

Thời gian bán đấu giá: 8 giờ 00, ngày 23 tháng 11 năm  2016 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang số 16 Ngô Quyền, TP. Rạch Giá. Điện thoại: 077.3816344.