Đấu giá tài sản các phương tiện vận tải của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty CP Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

 

Tên tài sản: Tài sản hư hỏng, không cần dùng đợt 04/2016 – Các phương tiện vận tải của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (gồm 23 xe các loại).

Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT): 412.900.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được giấy tờ bản chính (để đối chiếu) và 01 bộ sao y Giấy chứng nhận ĐKKD.

Lưu ý: Chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ tài sản: Từ ngày 14/07/2016 đến 16 giờ 00 phút, ngày 25/07/2016.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm + phí tham gia đấu giá.

Thời gian xem tài sản ngày 22/07/2016: Lúc 13 giờ 30 phút đến 13 giờ 45 phút khách hàng tập trung tại Công ty Vật tư Vận tải Điện lực TP.HCM, xem tài sản: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

Thời gian nộp tiền đặt trước và đăng ký mua tài sản: Từ ngày 14/07/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/07/2016. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 14 giờ 00 phút, ngày 26/07/2016.

Địa điểm đăng ký và bán đấu giá: Văn phòng CN Cty CP Đấu giá Việt Nam (108 Hoa Cúc, P.7, Q.PN, TP.HCM). ĐT: 08 3517 4055.

Kính mời các tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá tài sản trên.