Đấu giá sà lan vỏ thép tại Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau: