Đấu giá sà lan công dụng chở hàng khô tại huyện Phú Quốc, Kiên Giang

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Tây Đô thông báo bán đấu giá tài sản như sau: