Đấu giá quyền thuê ki ốt chợ trung tâm xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND xã Ninh Dân ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ).

1. Vị trí: Chợ trung tâm xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ: gồm 17 ki ốt.

- Diện tích: 44m2/ki ốt. Giá khởi điểm: 4.550.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ki ốt. Tiền mua hồ sơ: 200.000đ.

- Thời hạn sử dụng: 15 năm.

- Mục đích sử dụng ki ốt sau khi trúng đấu giá: Mở cửa hàng kinh doanh thương mại và dịch vụ (Người trúng đấu giá phải sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy hoạch và thực hiện đúng theo quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy)

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Ninh Dân (Địa chỉ: xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ),

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22/06/2018 tại: UBND xã Ninh Dân.

4.Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 20/06 và 21/06/2018 (Trong giờ hành chính) tại vị trí trên.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND xã Ninh Dân.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 8h00’ ngày 25/06/2018 tại UBND xã Ninh Dân

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Ngày 20, 21, 22/06/2018 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 mở tại Agribank – chi nhánh Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- UBND xã Ninh Dân