Đấu giá Quyền sử dụng thửa đất tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Mê Linh phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng thửa đất tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Khu đồng Cửa Ao, thôn Cư An, xã Tam Đồng gồm 16 thửa, tổng diện tích (2030,05 m2):

Giá khởi điểm: 2.350.000  đồng/m2.

Bước giá áp dụng chung với các thửa đất: 100.000đồng/m2.

Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 20/3/2017 đến 24/3/2017 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7, Chủ nhật).

Tổ chức xem xét thực địa: 08h30 đến 11h00, ngày 24/3/2017.

Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước: Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017 (trong giờ hành chính).

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Ngày 05/4/2017.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: (i) Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Mê Linh (Địa chỉ: Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội); (ii) Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 - Quốc gia (Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Mê Linh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.

* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất  Mê Linh - Điện thoại: 043. 5240029; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia. Điện thoại: 043.7622620.