Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề huyện Gia Lâm, Hà Nội

Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Thông tin khu đất đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng cơ sở sản xuất làng nghề tại các ô đất CN01(5), CN02(12), CN03(12), CN04(4), CN05(2), CN06(12), CN06-1(12), CN07(20), CN07-1(20) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội (Tổng diện tích đất đấu giá: 38.000,0 m2 – gồm 60 thửa đất); Giá khởi điểm: (i) thửa đất tiếp giáp đường 26m: 4.600.000 đ/m2 (gồm 01 thửa); (ii) Các thửa đất còn lại: 4.000.000 đ/m2 (gồm 59 thửa); Bước giá áp dụng chung với các thửa đất: 200.000 đồng/m2.

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hiện có cơ sở sản xuất tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội (Cơ sở sản xuất làm nghề Quỳ, dát Vàng, làm nghề Da).

2. Địa điểm, thời gian xem xét thực địa: 08h30 ngày 29/9/2016 tại khu đất đấu giá.

3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 15/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 26/9/2016 đến hết ngày 28/9/2016 (trong giờ hành chính).

5. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Trụ sở Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm (Địa chỉ: Số 2 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 08h00 ngày 01/10/2016 (Thứ Bảy) tại Khu B2 – Trụ sở UBND huyện Gia Lâm; số 27, đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

* Thông tin liên hệ: Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm - Điện thoại: CĐ: 043.6763480 - DĐ: 0912311211; Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia – Điện thoại: 043.7622619.