Đấu giá quyền sử dụng đất và TSKGLVĐ tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699

Tài khoản tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 1: Quyền sử dụng đất số AP 841164, thửa đất số 52-1, tờ bản đồ số 05, diện tích 255,0m2 (Đất ở 150,0m2, đất vườn 105,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 27/08/2009 cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Phượng, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Giá khởi điểm 113.783.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 22.756.680đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.2. Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 509911, thửa đất số 82-1, tờ bản đồ số 04, diện tích 740,0m2 đất (Đất ở 100,0m2, đất vườn 640,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 18/08/2014 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Minh, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Giá khởi điểm 107.251.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 21.450.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615768, thửa đất số 99, tờ bản đồ số 03, diện tích 732,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 432,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 02/03/2009 và Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615769, thửa đất số 100, tờ bản đồ số 03, diện tích 836,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 536,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 19/01/2009, cho hộ ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tại Khu 2, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ và công trình xây dựng trên 02 thửa đất nhà xây 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 67,0m2. Giá khởi điểm 280.555.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 56.111.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

3.4. Tài sản 4: Quyền sử dụng đất số N 712920, thửa đất số 373, tờ bản đồ số 2, diện tích 1.955,0m2 (Đất ở 300,0m2, đất vườn 1.655,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 08/12/1998 cho hộ ông Hà Đức Thuận, tại Khu 4, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm 171.757.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 34.351.000đồng, phí hồ sơ đấu giá 200.000 đồng/01 hồ sơ.

Mức giá khởi điểm 04 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14, 15, 16/03/2018, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa đối với tài sản 1, 2, tại Khu 2, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa đối với tài sản 3, tại Khu 4, xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa đối với tài sản 4.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 20/03/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 20, 21, 22/03/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 20/03/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Ngày 23/03/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group (Buổi sáng 08h00 đối với tài sản 1, 2; Buổi chiều 13h30 đối với tài sản 3, 4).

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.