Đấu giá quyền sử dụng đất và TSGLVĐ tại huyện Gò Công Tây, Tiền Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (số 17,Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho).

Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) như sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 161, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Diện tích: 934,5m2.

- Loại đất: Đất ở đô thị.

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất: Đất ở mặt tiền đường Nguyễn Văn Côn.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

Nơi có tài sản đấu giá: Khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 12,13 tháng 4 năm 2018 trong giờ hành chính tại khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 16/4/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 4.177.215.000đồng (Bốn tỷ một trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 800.000.000đồng/hồ sơ (Tám trăm triệu đồng/hồ sơ). Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 12,13/4/2018 và đến 16giờ00 ngày 16 tháng 4 năm 2018 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16giờ00 ngày 16/4/2018 tạiTrung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (có chứng nhận của tổ chức công chứng) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

+ Nếu người tham gia đấu giá là người đại diện cho tổ chức nhưng không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức thì phải có giấy ủy quyền tham gia đấu giá của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

+ Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; đối với Tổng công ty thì chỉ được một đại diện của Tổng công ty hoặc một đại diện doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty đó tham gia đấu giá; đối với doanh nghiệp liên doanh thì chỉ được một đại diện của doanh nghiệp đó tham gia đấu giá.

+ Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

— Đơn đăng ký tham gia đấu giá có đóng dấu treo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng qui hoạch sau khi trúng giá, chấp hành đúng những quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền mua hoặc thuê đất đầy đủ, đúng thời hạn.

— Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

Đối với tổ chức: Chứng minh nhân dân của người đại diện hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản chính để đối chiếu).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 8giờ00 ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Quy định xây dựng: Tổ chức hoặc cá nhân trúng giá, trong quá trình xây dựng nhà ở phải thực hiện theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, số 17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273 3878 775 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), điện thoại 0273 3535 398 để biết thêm chi tiết./.