Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại thửa đất 24, tờ bản đồ số 108 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU:

I - Tài sản bán đấu giá:

Toàn bộ tài sản trên đất tại thửa đất 24, tờ bản đồ số 108 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN632533 do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 24 tháng 10 năm 2013 gồm: Văn phòng làm việc; Cửa hàng; Nhà bảo vệ; 03 nhà kho, Phòng ĐH trạm cân có tổng diện tích là 3.674,00 m2; Sân bê tông có diện tích 3.681,00 m2 và các tài sản khác như 01 Móng cân điện tử; 01 Cân điện tử 70 tấn; 01 Trạm biến áp 320KVA, 01 Nhà để xe… (Xem thông tin chi tiết tại Chi nhánh Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum).

- Nguồn gốc tài sản thuộc quyền sử dụng của Chi nhánh Công ty Cà phê Việt Nam – Công ty Cà phê 331 chuyển giao bán đấu giá.

- Giá khởi điểm: 3.683.250.559 đồng. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ. Tiền đặt trước: 550.000.000 đồng.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 7/4/2016.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: 15 giờ 00 ngày 7/4/2016.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 14 giờ 00 ngày 8/4/2016.

 

II - Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Chi nhánh Công ty TNHH TM–DV và Đấu giá Gia Lai  Kon Tum.

Địa chỉ: Số 130 Quyết Tiến, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Khách hàng có nhu cầu mua đăng ký tại địa chỉ: 130 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: (059) 3746777 - Di động: 0915 250 274 - 0919 140 256.