Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tại Tân Lập, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN tại số nhà 36 Khu tập thể trường Cao Đẳng Thủy Sản, Tân Lập, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Công ty cổ phần đấu giá Kinh Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn kê biên là:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số nhà 36, thửa đất số 98, tờ bản đồ số 32, diện tích 94m2 đứng tên sử dụng đất là ông Phạm Ngọc Hà và bà Trần Thị Thu Hương  địa chỉ tại: Khu tập thể trường Cao Đẳng Thủy Sản, Tân Lập, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Tài sản gắn liền trên đất gồm: 01 ngôi nhà 04 tầng đã cũ và các tài sản khác ( chi tiết theo biên bản kê biên hồi 8 giờ 00 phút ngày 11/11/2015 của CCTHADS thị xã Từ Sơn)
Giá khởi điển là: 1.862.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm sáu hai triệu đồng chẵn)
* Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/3/2016 đến hết 01/5/2016 tại Khu tập thể trường Cao Đẳng Thủy Sản, Tân Lập, Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, hoặc hồ sơ tại trụ sở Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc: Số nhà 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (trong giờ hành chính).
       * Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/4/2016 đến hết 17 giờ ngày 14/4/2016.  Phí tham gia đấu giá là 500.000đ/bộ hồ sơ.
      * Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/4/2016. Số tiền đặt trước là 180.000.000 đồng/hồ sơ.
* Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến hồi 9 giờ 30 phút ngày 04/5/2016.
* Địa điểm bán đấu giá: Dự kiến tại Văn phòng Công ty CPĐG Kinh Bắc tại 251, đường Nguyễn Cao, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0241600195.
Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Văn phòng Công ty. Tìm hiểu thêm thông tin trên Website:http://daugiakinhbac.com./.