Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất tại huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ như sau:

Tài sản đấu giá: quyền sử dụng thửa đất số 310, tờ bản đồ 4. Địa chỉ: Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và tài sản gắn liền với thửa đất bao gồm máy móc, thiết bị nhà máy ván ghép thanh dăm gỗ, xe máy ủi bánh xích; biển số 76XA-0511 của Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ. Giá khởi điểm: 15.690.529.805 đồng.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 31/5/2018 đến ngày 12/6/2018 tại Công ty TNHH Chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Kỳ. Địa chỉ: Xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đăng ký: Đến ngày 13/6; đấu giá: 14/6/2018 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu liên hệ đến Trung tâm: Số 15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Điện thoại: 3837266.