Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của trụ sở cũ Sở Công Thương tỉnh. Diện tích đất: 4.133,7 m2. Tài sản trên đất: khối nhà làm việc Sở Công Thương: 2.638,62 m2; khối nhà làm việc 1: 103,97 m2; khối nhà làm việc 2: 171,53 m2; khối nhà xe 1: 70,88 m2; khối nhà xe 2: 147,90 m2. Máy móc thiết bị (đã qua sử dụng gắn liền với trụ sở): máy lạnh các loại: 23 cái; quạt trần, quạt đảo: 28 cái; bồn nước inox: 1 cái; máy bơm nước: 01 cái. Hiện trạng: trụ sở làm việc cũ của Sở Công Thương. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch: đất sử dụng hỗn hợp. Mật độ xây dựng: 60% - 75%. Tầng cao xây dựng tối đa: 09 - 18 tầng. Địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 98.468.008.000 đồng (Chín mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu, không trăm lẻ tám ngàn đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của trụ sở cũ Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Diện tích đất: 5.725,8 m2 (Trong đó có 81 m2 đất nằm trong vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8). Tài sản trên đất: khối nhà Sở Giao thông Vận tải: 1.688 m2; khối nhà Thanh tra: 144,21 m2; khối nhà xe 1: 317,33 m2; khối nhà xe 3: 245,80 m2; khối nhà bảo vệ: 13,34 m2. Cây trồng trên đất: 01 cây sung, 09 cây si, 06 cây cau, 25 cây xà cừ, 02 cây sao, 01 cây mít, 01 cây khế. Máy móc thiết bị (Đã qua sử dụng gắn liền với trụ sở): máy lạnh các loại (Khối nhà Sở Giao thông Vận tải và khối nhà Thanh tra Giao thông Vận tải): 15 cái; hệ thống quạt hút: 24 cái; trạm biến áp 3 x 25kVA: 1 trạm; hệ thống cấp thoát nước và chiếu sáng: 01 hệ thống. Hiện trạng: trụ sở làm việc cũ của sở Giao thông Vận tải. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch: đất sử dụng hỗn hợp. Mật độ xây dựng: 60%-65%. Tầng cao xây dựng tối đa: 09-18 tầng. Địa chỉ: Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 106.103.411.000 đồng (Một trăm lẻ sáu tỷ, một trăm lẻ ba triệu, bốn trăm mười một ngàn đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của trụ sở cũ Hội Cựu chiến binh tỉnh. Diện tích đất: 218 m2 (Trong đó có 1,8 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường bộ). Tài sản trên đất: nhà làm việc: 494,1 m2. Máy móc thiết bị (Đã qua sử dụng gắn liền với trụ sở): máy lạnh các loại: 07 cái. Hiện trạng: trụ sở làm việc cũ của Hội Cựu chiến binh. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch: đất ở. Mật độ xây dựng: 70%-80%. Tầng cao xây dựng tối đa: 03-06 tầng. Địa chỉ: đường Ngô Quyền, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 6.867.298.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm sáu mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi tám ngàn đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của trụ sở cũ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Diện tích đất: 1.677 m2. Tài sản trên đất: khối nhà Hội Chữ thập đỏ: 418,14 m2; khối nhà làm việc: 198,94 m2; khối nhà tình thương: 93,98 m2; khối nhà vệ sinh: 36,19 m2; khối nhà xe: 95,12 m2; sân: 832,52 m2; hàng rào: 17,55 m2. Máy móc thiết bị (Đã qua sử dụng gắn liền với trụ sở): máy lạnh các loại: 07 cái. Hiện trạng: trụ sở làm việc cũ của Hội Chữ thập đỏ. Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch: đất thương mại dịch vụ - đất ở. Mật độ xây dựng: 70%-80%. Tầng cao xây dựng tối đa: 03-08 tầng. Địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

* Giá khởi điểm: 45.809.452.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm lẻ chín triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn đồng). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 *Ghi chú: Khách hàng xem, xác nhận xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm. 

- Thời gian tham khảo hồ sơ: từ ngày 12/01/2017 đến 15 giờ 00 phút ngày 13/02/2017.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 12/01/2017 đến 15 giờ 00 phút ngày 17/02/2017.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày 12/01/2017 đến đến 15 giờ 00 phút ngày 13/02/2017.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15 % so với giá khởi điểm.

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

- Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 20/02/2017.

- Địa điểm bán đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0650-3859653.