Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn miền Nam. Số 354/31 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, Tp.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (Đại diện bởi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Địa chỉ: Số 20B đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Theo Hợp đồng Ủy quyền số 11748/2015/UQ.VAMC1-AGRIBANK ngày 05/08/2015 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 295/UQ1.VAMC-AGRIBANK ngày 28/01/2016).

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cụ thể như sau:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đất có diện tích: 101,6 m2, loại đất: ODT, thửa đất số 69, tờ bản đồ số 38.

Nhà ở (01 trệt + 01 lầu): số 144 đường Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Diện tích xây dựng: 32 m2, diện tích sàn: 70,2 m2, kết cấu: tường gạch, khung sàn BTCT, mái tole, nền gạch, loại nhà: cấp 4, số tầng: 2.

Theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 383156, số vào sổ cấp GCN: CH00065 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 05/02/2010.

Giá khởi điểm: 1.217.474.000 đồng (Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, bốn trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại đường Lý Thường Kiệt, khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đất có diện tích: 931,9 m2 (đã trừ lộ giới 71 m2), loại đất: ODT=250 m2, CLN=681,9 m2, thửa đất số 29, tờ bản đồ số 02.

Theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AK 185303, số vào sổ cấp GCN: H2107 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 17/9/2007.

Giá khởi điểm: 3.912.052.000 đồng (Ba tỷ, chín trăm mười hai triệu, không trăm năm mươi hai ngàn đồng).

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại đường Tân Sinh, khóm 3, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đất có diện tích: 251,1 m2, loại đất: ODT = 88,1 m2, CLN = 163 m2, thửa đất số 121, tờ bản đồ số 44.

Theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AN 238785, số vào sổ cấp GCN: H3583 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 15/12/2008.

Giá khởi điểm: 1.399.998.300 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, ba trăm đồng).

Tài sản 4: Khu đất 39.661,1 m2 đường Mạc Đĩnh Chi, khóm 6, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 600 m2 ; Đất CLN: 39.061 m2.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 129519, số vào sổ cấp GCN: H2105 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 25/6/2007; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 343649, số vào sổ cấp GCN: 0057QSDĐ do UBND thị xã Sóc Trăng cấp ngày 30/12/2003; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 343648, số vào sổ cấp GCN: 0076QSDĐ do UBND thị xã Sóc Trăng cấp ngày 30/12/2003; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 398142, số vào sổ cấp GCN: 0380QSDĐ/58010906 do UBND thị xã Sóc Trăng cấp ngày 02/5/2002; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 129583, số vào sổ cấp GCN:H0379 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 06/7/2007.

Giá khởi điểm: 9.695.480.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại đường Mạc Đĩnh Chi, khóm 6, phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đất có diện tích: 1.023,1 m2, trong đó: ODT= 200 m2, CLN= 823,1 m2, thửa đất số 76, tờ bản đồ số 17.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U468363, số vào sổ cấp GCN:000294 do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 03/01/2003.

Giá khởi điểm: 2.801.448.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Trực, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đất có diện tích: 128 m2, loại đất: ODT, thửa đất số 09, tờ bản đồ số 48.

Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 383306 do UBND thành phố Sóc Trăng cấp ngày 11/02/2010.

Giá khởi điểm: 1.152.000.000 đồng (Một tỷ, một trăm năm mươi hai triệu đồng).

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại số 39 đường Nguyễn Văn Cừ, khóm 3, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Nhà ở (01 trệt + 01 lầu) : tổng diện tích sử dụng: 176,96 m2, diện tích xây dựng: 89,96 m2, kết cấu: tường 10, khung BTCT, sàn BTCT, mái tole, nền gạch men, số tầng: 02.

Đất có diện tích: 89,96 m2, mục đích sử dụng: T, thửa đất số 46, tờ bản đồ số K3-1.

Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 580101, hồ sơ gốc số 229 do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 23/8/1999.

Giá khởi điểm: 3.372.590.400 đồng (Ba tỷ, ba trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm chín mươi nghìn, bốn trăm đồng).

  Bán đấu giá riêng từng tài sản.

Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm/tài sản.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký: đến ngày 11/6/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản: đến ngày 12/6/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 11/6/2018; 12/6/2018 và ngày 13/6/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 14/6/2018 tại số 267 Phú Lợi, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá: nộp đơn đăng ký, bản pho to: CMND, hộ khẩu; giấy ĐKKD, CMND của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức), giấy nộp tiền đặt trước đúng hạn.

Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký,… liên hệ trực tiếp: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam tại Sóc Trăng. Số 267 Phú Lợi, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.Điện thoại: 02993.614928.