Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Lào Cai, Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo GCN QSD đất QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 172731 do UBND TP Lào Cai cấp ngày 11/02/2015. Cụ thể như sau:

* Về Đất: Địa chỉ: Đường T2, (Phố Đan Đường) khu dân cư B5 – B6, Phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai

- Diện tích đất: 100 m2.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

* Về Tài sản trên đất:  01( một) nhà xây cấp IV, 3 tầng, diện tích đất xây dựng: 95,5 m2; khung chịu lực, tường bao xây gạch chỉ, sàn mái đổ bê tông tại chỗ, sàn lát gạch men.

3.2. Giá khởi điểm: 2.200.000.000 đồng

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn.

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Là 500.000 đồng/1 hồ sơ.

3.4. Tiền đặt trước: Không được tính lãi trong thời gian đặt trước. Cụ thể:

220.000.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm hai mươi triệu đồng/hồ sơ).

3.5. Bước giá: Khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ và nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ ngày 13/6/2018 đến hết ngày 02/7/2018( trong giờ hành chính)

- Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hạn cuối cùng Trung tâm nhận với Bưu điện đến 17 giờ 00 phút ngày 02/7/2018 (tính theo giấy giao nhận với Bưu điện).

- Xem tài sản tại thực địa: Phố Đan Đường, Phường Nam Cường, TP Lào Cai

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 04/7/2018( trong giờ hành chính)

Địa điểm: Tai Ngân hàng Sài gòn bank chi nhánh Lào Cai

- Thời gian công bố giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 05/7/2018 tại phòng đấu giá tầng II Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.