Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng giao dịch Supe  - Agribank – Chi nhánh huyện Lâm Thao, Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng giao dịch Supe  - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Đ/c: PGD Supe - Khu 9, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 300 m2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Khu Đồng Khống, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: 968.316.120 đồng. Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/5/2018 đến ngày 10/5/2018. Nộp tiền đặt trước ngày 10/5/2018 vào tài khoản số: 42810006618888 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’, ngày 11/5/2018 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 -0942372346.